EBRD
Pilot Project Funded by the European Bank for Reconstruction and Development

Înregistrare

Operatorii economici se înregistrează în SIA RSAP MTender pentru a participa și să câștige contracte în licitații desfășurate electronic, iar cumpărătorii din sectorul public și privat se înregistrează pentru publicarea oportunităților de achiziții și atribuirea contractelor.

Începând cu data de 1 octombrie 2018 instituțiile din sectorul public din Moldova sunt obligate să planifice achiziții, să selecteze furnizori, să semneze și să execute contracte electronice folosind procedurile online de pe MTender.

Înregistrarea și utilizarea sistemului MTender este gratuită pentru autorități contractante.

Vă rugăm să vă înregistrați pe orice platforme electronice de achiziții conectată la Unitatea de dtae centrală a SIA RSAP MTender: Achizitii, E‑licitatie și YPTender. Toate platformele electronice de achiziții MTender furnizează un serviciu de asistență (help desk) pentru a asista cumpărătorii și furnizorii interesați de oportunitățile de achiziții.

Puteți utiliza diferite platforme electronice MTender pentru fiecare licitație pe care o publicați sau la care participați. Pentru a utiliza serviciul electronic al MTender este suficient să vă înregistrați și să acceptați termenii de utilizare a serviciului.