EBRD
Pilot Project Funded by the European Bank for Reconstruction and Development

Securitatea

Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaţionale în Finanţe” în calitate de Operatorul MTender se angajează să protejeze securitatea informațiilor și a confidențialității utilizatorilor și vizitatorilor MTender.

MTender aplică măsuri de securitate pentru a proteja împotriva pierderii, utilizării neautorizate și modificării informațiilor sub supravegherea Operatorului MTender și a platformelor electronice de achiziții MTender.

Protecția informațiilor ofertei, a informațiilor confidențiale și a datelor personale împotriva accesului neautorizat împotriva scurgerii, distrugerii, blocării sau încălcării integrității datelor este asigurată de către MTender în conformitate cu cerințele de securitate pentru operatorul MTender și platformele electronice de achiziție MTender.

Operațiunile și activitățile efectuate în cadrul MTender de către toți Utilizatorii Înregistrați sunt înregistrate în fișierele de jurnal generate de sisteme în care sunt indicate ziua și ora fiecărui acces și activitate. Datele înregistrate în fișierele jurnalului MTender sunt raportate în timp real serviciului guvernamental MPass MLog pentru a asigura acuratețea și confidențialitatea datelor. Evidența MTender pe MLog constituie o dovadă completă și exclusivă între Clienți, Operatorii Economici și instituțiile publice relevante ale Republicii Moldova, cu privire la conținutul și timpul schimburilor de documente electronice și comunicărilor trimise, cum ar fi, dar fără a se limita la, cererile de participare și ofertele depuse, anunțurile de participare publicate, precum și deciziile de evaluare completate de Client.

Platformele electronice de achiziții MTender asigură confidențialitatea, controlul accesului și validarea informațiilor furnizate de cumpărători și operatorii economici în timpul înregistrării în scopuri de identificare și autentificare, precum și integritatea și disponibilitatea tuturor informațiilor de înregistrare care sunt procesate pentru MTender.