EBRD
Pilot Project Funded by the European Bank for Reconstruction and Development

Peste 70% din utilizatorii sistemului MTender consideră sistemul util în activitatea lor

Asemenea date au fost obținute de organizația globală independentă Open Contracting Partnership, care, cu sprijinul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare și platformele electronice de achiziții MTender, a efectuat un sondaj între operatori economici și autorități contractante – utilizatori ai sistemului.

Scopul sondajului a fost studierea nivelului de satisfacție privind sistemul de achiziții electronice MTender, atât în rândurile operatorilor economici (participanții licitațiilor), cât și a autorităților contractante – organizatorii licitațiilor. Mai mult ca atât, a fost evaluat nivelul de percepție privind capacitatea de utilizare a fiecărui element al sistemului de achiziții electronice MTender. Printre altele, a fost evaluat nivelul corupției din sistemul de achiziții publice și schimbările parvenite odată cu introducerea sistemului MTender.

Este de remarcat faptul că operatorii economici și autoritățile contractante sunt în general satisfăcuți de lucrul sistemului MTender - majoritatea l-au apreciat pozitiv. 57% dintre autorități contractante și 63% din operatorii economici sunt pe deplin satisfăcuți și mai degrabă satisfăcuți de sistem, în timp ce 24% dintre autorități contractante și 19% din reprezentanții operatorilor economici sunt încă neutri în evaluările lor. 19% din fiecare grup țintă care a fost studiat și-au exprimat nemulțumirea față de sistem.

Peste 63% din utilizatorii sistemului au declarat că noul sistem este mai convenabil decât sistemul de achiziții pe suport de hârtie. 73% dintre operatori economici și 65% dintre autorități contractante au menționat că MTender ajută semnificativ la economisirea timpului și a resurselor financiare ale organizațiilor lor.

Peste 70% din reprezentanții autorităților contractante și ai operatorilor economici consideră că sistemul MTender este util în activitatea lor. În același timp trebuie remarcat faptul că, nivelul mai înalt de contact cu sistemul, rezultă în o evaluare mai înaltă a utilității acestuia de către respondenți.

Pentru 60% din reprezentanții operatorilor economici și 62% din autorități contractante, consideră că implementarea noului sistem a simplificat realizarea și participarea la procedurile achizițiilor publice. În același timp, dacă participanții au avut experiență anterioară de participarea la achiziții publice, atunci aprecierea nivelului de simplificare de către ei este mai înaltă.

Sistemul MTender fără echivoc are un efect anticorupție. 39% consideră că odată cu apariția sistemului, nivelul corupției a scăzut, alte 21% consideră că sistemul nu a afectat nivelul corupției din achizițiile din țară. Doar 4,5% dintre utilizatori consideră că corupția în achizițiile publice a crescut odată cu apariția noului sistem.

Utilizatorii sistemului au întâmpinat și probleme în lucrul cu acesta. Cele mai frecvente probleme pe care le menționează operatorii economici sunt solicitările, din partea autorităților contractante de prezentare a unor documente care nu ar fi obligatorii, planificarea incorectă a valorii estimate, manipularea de către autoritățile contractante în procesul de luare a deciziei cu privire la selectarea câștigătorilor sau a descalificării acestora. În același timp, autoritățile contractante consideră că problemele cele mai frecvente constau în imposibilitatea de a anunța o licitația cu includerea diverselor grupuri de CPV (primele trei cifre), lipsa unei reglementări clare a funcționării sistemului, unele limitări tehnice ale sistemului.

Rezultatele mai detaliate ale sondajului pot fi găsite în raport.

Reamintim că, din octombrie 2018, toate achizițiile publice în Republica Moldova se petrec în mod obligatoriu prin sistemul de achiziții electronice MTender. Conform BERD, datorită utilizării sistemului, pe parcursul anului au fost economisite în jur de 25 de milioane de euro, a crescut semnificativ nivelul de transparență și concurență în procesul de realizare a achizițiilor publice.