MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Documents

Starting with 2018 until now in our country, public procurement is carried out in the order regulated by Law 131 on Public Procurement, which covers all aspects and nuances of procurement activities, including in detail prescribing what should be the standard documentation and its description for to participate in the procurement procedure.

Documentation is the basis of an acquisition. The composition, form and content of the documentation depend entirely on the type and method of acquisition. Documentation requirements are set out:

- legislation,

- public procurement regulations.

The document compartment is intended for the regulation, display and storage of standard documentation that is responsible for planning and participating in public procurement procedures. The documents are placed and published on the public procurement register mtender.gov.md and can be accessed and downloaded at any time in doc format.

FORMULARUL ANUNȚ DE INTENȚIE FORMULARUL ANUNȚ DE PARTICIPARE FORMULARUL ANUNȚ DE ATRIBUIRE FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN FORMULARUL Proces verbal de deschidere a ofertelor FORMULARUL DARE DE SEAMĂ FORMULARUL DE DECIZIE DE ATRIBUIRE FORMULARUL DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani FORMULARE DE DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA ACORDURILOR ADIȚIONALE FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE SERVICII FORMULARUL DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri FORMULARUL ACORD DE ASOCIERE