MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Despre SIA RSAP MTender

Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova conduce o tranziție la achizițiile publice electronice pentru a asigura o utilizare mai transparentă și mai eficientă a bugetului de stat al Republicii Moldova.

Noul serviciu guvernamental digital - MTender - va sprijini achizițiile publice de la planificarea achiziției până la plata pentru contractele de achiziții publice. Acesta va scurta timpul pentru licitații pentru instituțiile publice și timpul de așteptare pentru plăți pentru furnizori și contractori.

 
Cu serviciul digital MTender, toate licitațiile publice sunt accesibile online și fiecare decizie de achiziție publică este publicată în mod transparent online în timp real. Cetățenii pot urmări deciziile privind achizițiile publice și modul în care sunt cheltuiți banii plătitorilor de impozite.
 
Noul serviciu de achiziții publice complet electronic va oferi un acces mai bun la oportunitățile pentru comunitatea de afaceri, în special întreprinderile mici și mijlocii locale.
 
Pentru instituțiile publice, noul serviciu digital va aduce, de asemenea, o planificare îmbunătățită a cheltuielilor, achiziții mai rapide și mai calitative, ca urmare a procedurilor electronice de licitare care implică ”zero hârtie”.
Sistemul MTender este un sistem electronic online de achiziții electronice cu multiple platforme, alcătuit dintr-un portal web și o Unitate Centrală de Date de date de tip deschis (Open Data) și o rețea cu mai multe platforme din sectorul privat acreditate pentru a sprijini licitațiile desfășurate electronic pentru clienții din sectorul public și sectorul privat.
Platforma electronica de achiziții este o platformă comercială electronică de achiziții publice, acreditată pentru conectarea cu MTender și oferă servicii de licitație electronică digitală atât clienților din sectorul public, cât și cumpărătorilor din sectorul privat. Fiecare platformă de achiziții MTender oferă un serviciu de asistență pentru cumpărători și operatori economici înregistrați pe această platformă pentru a accesa serviciile electronice ale MTender.
In prezent, la MTender sunt conectate următoarele platforme:

Achiziții Publice Electronice
30 noiembrie 2016
Memorandum
Ministerul Finanțelor, Centrul de Guvernare Electronică, Agenția Achizițiilor Publice, asociațiile de afaceri, ONG-urile și companiile IT au semnat un Memorandum de colaborare pentru dezvoltarea unui nou sistem electronic de achiziții publice în Moldova.
April 2017
Pilot
a fost lansat un pilot al sistemului MTender - un parteneriat între Ministerul Finanțelor și trei platforme electronice din sectorul privat- achiziții.md, e-licitatie.md și YPTender.md. Sprijinit de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pilotul MTender a atras cumpărători din sectrorul public și privat și a testat cu succes noul concept de livrare prin cooperare a serviciului de achiziții electronice, bazat pe valorile unei Guvernări Deschise ca transparență, responsabilitate și interacțiunea cu părțile interesate din piață.
Începând cu luna Iunie 2018
e-Contractare
Operatorii economici înregistrați în Republica Moldova pot utiliza MTender pentru semnarea online a oricărui contract, public sau din sectorul privat.Instituțiile publice finanțate de la bugetul de stat pot utiliza MTender pentru semnarea și înregistrarea la Trezoreria Reginala a Ministreului Finanțelor a oricărui contract public.
Iulie 2018
Lege
Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015 din Republica Moldova a fost modificată pentru a introduce licitația desfășurată electronic ca standard pentru toate entitățile din sectorul public din Moldova.
Începând cu 17 octombrie 2018
RfQ&Open-Tender
Noi tipuri de licitații desfășurate electronic devin disponibile pe MTender. Primele disponibile sunt procedurile electronice de achiziții publice - cererea ofertelor de prețuri, negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și licitația deschisă.
Începând cu 26 octombrie 2018
Go live
Procedurile de licitare online transparente, dar ușor de utilizat, cu cele mai mici prețuri și criterii de selecție bazate pe preț sau pe alte criterii nelegate de preț, vor fi disponibile întreprinderilor de stat și clienților din sectorul privat interesați.
Delegația UE în Moldova s-a oferit să sprijine Ministerul Finanțelor și să dezvolte pe viitor sistemul MTender - instrumente mai moderne de achiziție, inclusiv sistemul dinamic de achiziție și parteneriatul pentru inovare - vor fi disponibile în perioada 2019-2020.