MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Date Deschise

Aplicația „OCDs pe bază de instrument BI pentru Moldova” este dezvoltată de Parteneriatul deschis de contractare și proiectată pentru a oferi acces publicului la instrumente pentru analiza rapidă și convenabilă a achizițiilor în toate aspectele:

  • articolele de cumpărare și clasificatoarele acestora;
  • entități achizitoare;
  • ofertanți (furnizori);
  • tipuri, stări ale ofertelor și loturilor;
  • reclamații și caracteristicile acestora;
  • perioade de timp (an-lună, an-trimestrial, an)

Află mai multe

 

Modulul analitic bazat pe datele deschise ale sistemului electronic de achiziții publice MTender este în continuă dezvoltare, în acest sens, au fost îmbunătățite două funcționalități ale acestuia, care sunt disponibile pentru utilizatori începând cu ziua de astăzi, 25 iunie curent.

Prima funcționalitate dezvoltată se referă la compartimentul operatorilor economici și autorităților contractante, care a fost completat cu informații privind adresele de e-mail. Astfel, în scopul sporirii gradului de concurență și eficiență a achiziției, autoritățile contractante cu ușurință pot identifica operatorii economici tangențiali obiectului achiziției.  

O altă funcționalitate, la fel de importantă,  care a fost dezvoltată este ierarhia autorităților contractante, grație căreia este facilitat accesul la informațiile privind procedurile de achiziții publice desfășurate de către toate instituțiile din subordine. În acest sens, a fost elaborată o instrucțiune care descrie detaliat modalitatea de creare a ierarhiei, cât și modalitatea de lucru cu aceasta. Prima autoritate publică a cărei ierarhii a fost realizată este Primăria mun. Chișinău, exemplul căreia poate fi accesat la următorul link.

Amintim că, modulul analitic a fost dezvoltat de către Open Contracting Partnership, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, I.P Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe și A.O ”Inițiativa Pozitivă”. 

Ghidul-video privind modul de utilizare al instrumentului BI poate fi accesat la următorul link