MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Pentru Societatea Civilă

Într-o economie de piață concurența, accesul egal și transparența procedurilor de achiziții publice conduc la scăderea prețurilor, creșterea calității și la prestarea de servicii publice de o calitate mai bună. Presiunea ridicată asupra guvernelor de a folosi eficient banii contribuabililor pentru prestarea de servicii publice prin reducerea cheltuielilor publice reprezintă un aspect cheie al achizițiilor publice. De asemenea, este important ca ofițerii de achiziții responsabili cu achiziționarea de bunuri, servicii și lucrări pentru sectorul public să respecte banii contribuabililor și să își îndeplinească sarcinile astfel încât cetățenii să poată avea încredere în profesionalismul și onestitatea lor în cheltuirea fondurilor publice.

Societatea civilă are puterea de a influența deciziile politice, economice sau de interes public, care servesc la monitorizarea activității guvernului și a instituțiilor publice și de a lua atitudine în caz de abuzuri de putere sau față de politicile care contravin intereselor cetățenilor.

În contextul achizițiilor publice, fiecare cetățean și organizație a societății civile în special trebuie să beneficieze de un acces nelimitat la informațiile privind achizițiile publice. Transparența informațiilor privind achizițiile publice poate fi realizată cu ușurință și fără costuri prin implementarea sistemelor electronice de achiziții publice care folosesc în mod implicit Date Deschise (Open Data) pentru a oferi un acces deschis la informațiile privind achizițiile publice.

Sistemul MTender generează datele contractuale deschise în conformitate cu Open Contracting Data Standart în timp real și permite accesul nerestricționat la informațiile privind achizițiile publice pentru toți cetățenii Republicii Moldova și organizațiile societății civile. Pentru a obține acces nelimitat la date în conformitate cu OCDS 1.1 orice utilizator are posibilitatea de a colecta OCID-urile la portalul public MTender accesând următorul link https://public.mtender.gov.md/tenders/. Utilizatorul va putea itera lista utilizând parametul ”offset ” utilizat în datele afișate, ca urmare având opțiunea de a colecta datele OCDS 1.1 accesând linkul http://public.eprocurement.systems/ocds/tenders/{ocid}. Totodata utilizatorii vor putea utiliza Kingfisher Collet, un instrument dezvoltat de Open Contracting Partnership, pentru a obține datele de pe MTender. Dacă aveți nevoie de asistență în utilizarea datelor OCDS, puteți contacta oricând serviciul gratuit de asistență OCP - data@open-contracting.org.

Datorită acestei abordări, fiecare cetățean este capabil să folosească informațiile furnizate de sistemul MTender pentru a monitoriza modul în care guvernul își îndeplinește obligațiile publice și dacă principiile concurenței loiale și raportul valoare pentru bani în achizițiile publice sunt respectate în Moldova.

La finalizarea sa, sistemul MTender va pune la dispoziția Societății Civile un portal de monitorizare dedicat pentru a oferi un feedback autorităților contractante, a discuta achizițiile specifice, a evalua calitatea livrării făcute în temeiul contractului de achiziții publice și a trimite o cerere de verificare organelor de drept atunci când este necesar.

Recunoscând valoarea achizițiilor electronice pentru societatea civilă din Moldova, pilotarea sistemului MTender este susținută de următoarele organizații neguvernamentale:

organization 1

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup”

organization 2
IDIS “Viitorul”
organization 1
Asociaţia pentru Guvernare Eficientă şi Responsabilă (AGER)
organization 1
Agenţia pentru Dezvoltare Regională “Habitat”
organization 1
Transparency International-Moldova
organization 1
Inițiativa pozitivă