MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor

Documente

Începînd cu anul 2018 până în prezent în țara noastră, achizițiile publice se efectuează în ordinea reglementată de Legea 131 privind Achizițiile Publice, care acoperă toate aspectele și nuanțele activităților de achiziții, inclusiv în detaliu prescriind care ar trebui să fie documentația standart și descriere acesteia  pentru a participa la procedura de achiziție.

Documentarea este baza unei achiziții. Compoziția, forma și conținutul documentației depind în totalitate de tipul și metoda de achiziție. Cerințele de documentare sunt stabilite:

- de legislație,

- de reglementările privind achizițiile publice.

Compartimentul documente este destinat pentru reglementarea, afișarea și stocarea documentație standarte care răspunde pentru planificarea și participarea la procedurile de achiziții publice. Documentele sunt plasate și publicate pe registrul achizițiilor publice mtender.gov.md  și pot fi accesate și descărcate în orice moment în format doc.

FORMULARUL ANUNȚ DE INTENȚIE FORMULARUL ANUNȚ DE PARTICIPARE FORMULARUL ANUNȚ DE ATRIBUIRE FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN FORMULARUL Proces verbal de deschidere a ofertelor FORMULARUL DARE DE SEAMĂ FORMULARUL DE DECIZIE DE ATRIBUIRE FORMULARUL DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani FORMULARE DE DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA ACORDURILOR ADIȚIONALE FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE SERVICII FORMULARUL DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri FORMULARUL ACORD DE ASOCIERE