MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
Conducerea prin exemplu
Află mai multe
Ce este MTender
Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova conduce o tranziție la achizițiile publice electronice pentru a asigura o utilizare mai transparentă și mai eficientă a bugetului de stat al Republicii Moldova. Noul serviciu guvernamental digital - MTender - va sprijini achizițiile publice de la planificarea achiziției până la plata pentru contractele de achiziții publice. Acesta va scurta timpul pentru licitații pentru instituțiile publice și timpul de așteptare pentru plăți pentru furnizori și contractori.
main ico 1
Cu serviciul digital MTender, toate licitațiile publice sunt accesibile online și fiecare decizie de achiziție publică este publicată în mod transparent online în timp real. Cetățenii pot urmări deciziile privind achizițiile publice și modul în care sunt cheltuiți banii plătitorilor de impozite.
main ico 2
Noul serviciu de achiziții publice complet electronic va oferi un acces mai bun la oportunitățile pentru comunitatea de afaceri, în special întreprinderile mici și mijlocii locale.
main ico 3
Pentru instituțiile publice, noul serviciu digital va aduce, de asemenea, o planificare îmbunătățită a cheltuielilor, achiziții mai rapide și mai calitative, ca urmare a procedurilor electronice de licitare care implică ”zero hârtie”.

Sistemul informaţional automatizat “Registrul de stat al achiziţiilor publice” MTender este un sistem de achiziții electronice, alcătuit dintr-un portal web și o Unitate Centrală de Date de date de tip deschis (Open Data) și platformele acreditate din sectorul privat pentru a sprijini licitațiile desfășurate electronic pentru utilizatori și din sectorul public și din sectorul privat.
Platforma electronica de achiziții este o platformă comercială electronică de achiziții publice, acreditată pentru conectarea cu MTender și oferă servicii de licitație electronică digitală atât clienților din sectorul public, cât și cumpărătorilor din sectorul privat. Fiecare platformă de achiziții MTender oferă un serviciu de asistență (Help Desk) pentru autorități contractante și operatori economici înregistrați pe această platformă pentru a accesa serviciile electronice ale MTender.
În prezent, la MTender sunt conectate următoarele platforme:

Pilot Project Funded by the European Bank for Reconstruction and Development