DESPRE SISTEM ÎN CIFRE
2710
Numărul de proceduri anunțate
532
Numărul de autorități contractante
924
Numărul de participanți la proceduri
4 752 570
Suma totală economisită

Reforma achizițiilor publice electronice

În scopul implementării titlului V capitolul 8 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, precum şi în vederea realizării măsurilor pentru punerea în aplicare a Acordului privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994 şi Acordului privind achiziţiile publice, modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012, Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 care urmărește următoarele obiective: