DESPRE SISTEM ÎN CIFRE
381
Numărul de proceduri anunțate
85
Numărul de autorități contractante
309
Numărul de participanți la proceduri
774 776
Suma totală economisită

Reforma achizițiilor publice electronice

În scopul implementării titlului V capitolul 8 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele-membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la 27 iunie 2014 la Bruxelles, Belgia, precum şi în vederea realizării măsurilor pentru punerea în aplicare a Acordului privind achiziţiile publice, întocmit la Marrakech la 15 aprilie 1994 şi Acordului privind achiziţiile publice, modificat prin Protocolul de modificare a acestuia, întocmit la Geneva la 30 martie 2012, Guvernul a aprobat Strategia de dezvoltare a sistemului de achiziţii publice pentru anii 2016-2020 care urmărește următoarele obiective:

  1. asigurarea unui proces de achiziţii deschis, transparent şi conform;
  2. realizarea îmbunătăţirilor continue în toate categoriile de cheltuieli prin intermediul unor procese de achiziţii transparente şi echitabile;
  3. promovarea egalităţii de şanse pentru toate întreprinderile;

lucrul în parteneriat cu sectorul privat şi cu alte organizaţii pentru a obţine valoare pentru bani (raportul calitate-preţ), prestarea serviciilor calitative şi eficiente.

Mai mult, strategia promovează introducerea unui sistem e-Achiziții, un nou sistem electronic de achiziţii publice funcţional ce va reprezinta unul dintre cele mai eficiente instrumente pentru sporirea transparenţei şi a eficienţei procedurilor de achiziţii. Tranziţia la comunicarea electronică pe deplin în cadrul achiziţiilor publice va conduce la reducerea poverii administrative pentru afaceri şi realizarea economiilor substanţiale de fonduri, timp şi capacitate administrativă.

La 30 noiembrie 2016, a fost semnat un Memorandum între Ministerul Finanţelor, Agenţia Achiziţii Publice, Centrul de Guvernare Electronică, mai multe asociaţii de business, ONG-uri, dar şi companii din sectorul IT care vor oferi platforme de tranzacţionare pentru achiziţiile publice în format electronic. Proiectul este un parteneriat unic care are scopul să dezvolte e-Achiziţiile în Republica Moldova.

Obiectivul principal al Memorandumului este de a implementa şi a testa un sistem cuprinzător în conformitate cu principiile Sursă deschisă, Date deschise şi Date privind contractarea deschisă ca şi concepte principale. Sistemul electronic va funcţiona ca multi-platformă pentru sectorul public care antrenează toate părţile interesate.