MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
22 septembrie 2023 15:30

Informația privind achizițiile publice din Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pentru perioada 2020 - 2023 până în prezent.

Ministerul Finanțelor de comun cu Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe", în scopul sporirii transparenței, obiectivității, imparțialității procedurilor de achiziții publice, cât și a asigurării utilizării eficiente a resurselor financiare, a generat informația privind achizițiile publice din Sistemul informațional automatizat  „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) pentru perioada 2020 - 2023 până în prezent. Aceste informații conțin date publice cu privire la (Numărul procedurii, Autoritatea Contractantă, Obiectul achiziției, Cod CPV, Ofertantul câștigător, Valoarea ofertei, etc).

 

Datele menționate pot fi accesate în format xlsx la următorul link și în format xml la umărtorul link.