MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
06 august 2021 14:30

I.P. „CTIF” anunță actualizarea cu noi funcționalități a platformei digitale de achiziții publice

Instituția Publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (I.P. „CTIF”), în calitate de operator tehnico-tehnologic al sistemelor informaționale ale Ministerului Finanțelor, anunță acțiunea planificată, legată de actualizarea, cu funcționalități extinse, a sistemului informațional de achiziții publice din Republica Moldova. Acțiunile întreprinse vin să aducă următoarele extensii și componente funcționale:

·       Îmbunătățirea funcționalității de determinare a liniei bugetare, prin adăugarea unor parametri adiționali;

·       Îmbunătățirea funcționalității de gestiune a planului de achiziții publice prin adăugarea unor parametri adiționali;

·       Extinderea funcționalului de divizare a lotului, care aduce realocarea procesului de achiziții într-un proces separat;

·       Ajustarea Sistemului la cerințele legislative, în ceea ce privește procesul de evaluare a ofertelor (devine obligatorie declarația de conflict de interese);

·       Completarea funcționalului cu posibilitatea de a anula oferta/ lotul, prin expedierea intenției de anulare și prin posibilitatea de confirmare/ revocare a acțiunii;

·       Îmbunătățirea sistemului prin extinderea modelelor de date pentru elementul de cost, licitație și ofertă.

Efectuarea lucrărilor de administrare și plasare a îmbunătățirilor în cadrul Unității Centrale de Date MTender are loc în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 705/2018 cu privire la aprobare Conceptului tehnic al Sistemului Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) și Hotărârea Guvernului nr. 986/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul Informațional Automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender).

Lucrările de actualizare sunt planificate pentru perioada 06.08.2021, începând cu ora 17:00 și 09.08.2021, de la ora 10:00.

Procesul de actualizare a sistemului ține de un set de acțiuni coordonate dintre administratorul tehnico-tehnologic al Sistemului, dezvoltatorul acestuia, operatorul Mcloud și platformele de achiziții comerciale. Astfel, I.P. „CTIF”, în coordonare cu părțile implicate, a elaborat Planul de actualizare care cuprinde termeni, responsabili și acțiuni de revocare, în caz de eșec.

 

În situația apariției deficiențelor de funcționare după lansarea actualizărilor platformei centrale și a platformelor comerciale, solicităm să contactați operatorii Centrului de apel, care vor monitoriza, cu atenție, evoluția și funcționarea Sistemului, în regim actualizat. În acest sens, este disponibilă o linie telefonică de suport informațional și tehnic, la numărul 022 822 038.