MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
04 octombrie 2021 16:46

Ordinul MF privind aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Finanțelor informează despre publicarea Ordinului Ministrului Finanțelor cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii, nr. 115 din 15 septembrie 2021, în Monitorul Oficial nr. 230-237 din 01 octombrie 2021. 

Atenționăm asupra faptului că, Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii conține anexe destinate inițierii, publicării, atribuirii și modificării procedurilor de achiziții publice.

Menționăm despre introducerea unui element nou al caietului de sarcini, și anume, condițiile/cerințele de furnizare, prestare și utilizare a energiei electrice,  a gazelor naturale, a energiei termice, cât și alimentarea cu apă şi canalizare, produselor petroliere pentru alimentarea automobilelor, necesare în elaborarea ofertei operatorului economic. 

De asemenea, a fost modificat contractul - model. Acesta conține două părți: Partea I – generală, care este obligatorie, și care nu se modifică, doar cu excepția contractelor de achiziţii publice ce nu cad sub incidența Legii nr. 131/2015 privind achiziţiile publice; Partea II - condiții speciale ale contractului, se completează doar la necesitate, iar autoritatea contractantă are dreptul de a stabili condițiile/cerințele speciale în dependență de obiectul achiziției, condițiile achitării (în special la achiziționarea combustibilului, energiei electrice, gaze, apă și canalizare, salubritate, servicii de comunicații electronice, etc.), precum și condițiile achitării în avans.

Totodată, în cadrul achizițiilor publice, nu se acceptă proiecte de contracte ce deviază de la contractul - model, întocmite de către prestator/furnizor cu excepția cazurilor, când serviciile sunt prestate în afara țării și sunt încheiate conform cadrului juridic local (de exemplu: serviciile de instruire, servicii hoteliere, etc.).

Odată cu intrarea în vigoare a ordinului menționat, autoritățile contractante, urmează să aplice prevederile acestuia la efectuarea achizițiilor de bunuri și servicii pentru satisfacerea necesităților.