MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
09 decembrie 2022 18:25

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) în perioada 06 decembrie ora 18.30 – 08 decembrie ora 8.00, în cazul procedurilor la care termenul de depunere a ofertelor a expirat și nu au fost depuse nici o ofertă, termenul limită de depunere a ofertelor va fi prelungit până la data de 13.12.2022, ora 14:00, după cum urmează:

1.        ocds-b3wdp1-MD-1667814700056

2.        ocds-b3wdp1-MD-1666898084295

3.        ocds-b3wdp1-MD-1667579926939

4.        ocds-b3wdp1-MD-1668599814879

5.        ocds-b3wdp1-MD-1669112253711

6.        ocds-b3wdp1-MD-1669364520598

7.        ocds-b3wdp1-MD-1669365860873

8.        ocds-b3wdp1-MD-1669643661533

9.        ocds-b3wdp1-MD-1669722878273

10.   ocds-b3wdp1-MD-1669731675871

11.   ocds-b3wdp1-MD-1669734987791

12.   ocds-b3wdp1-MD-1669628854996

13.   ocds-b3wdp1-MD-1669734384876

14.   ocds-b3wdp1-MD-1669642990819

15.   ocds-b3wdp1-MD-1669725347963

Astfel, operatorii economici care au avut interes în obținerea contractului de achiziții publice la procedurile menționate, urmează să depună ofertele în SIA RSAP până la data de 13.12.2022, ora 14:00.

Totodată pentru proceduri la care a fost depusă cel puțin o ofertă, după cum urmează:

1.        ocds-b3wdp1-MD-1667312038581

2.        ocds-b3wdp1-MD-1668504377882

3.        ocds-b3wdp1-MD-1668676716878

4.        ocds-b3wdp1-MD-1669700981876

5.        ocds-b3wdp1-MD-1669710117685

6.        ocds-b3wdp1-MD-1669298895748

7.        ocds-b3wdp1-MD-1668594064241

8.        ocds-b3wdp1-MD-1669194270414

9.        ocds-b3wdp1-MD-1669191766042

10.   ocds-b3wdp1-MD-1668590524980

Operatorii economici care au avut interes în obținerea contractului de achiziții publice la procedurile menționate și au fost semnate electronic, până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor, urmează să expedieze ofertele respective la adresa rsap@ctif.gov.md pînă la data de 12 decembrie 2022, ora 12:00.

Ofertele vor conține:

- IDNO-ul operatorului economic;

- denumirea operatorului economic;

- numărul de telefon mobil;

- identificatorul procedurii de achiziție de pe portalul mtender.gov.md (ocds-b3wdp1-MD-xxxxxxxxxxxxx);

- identificatorul și denumirea lotului de pe portalul mtender.gov.md pentru care este oferta;

- valoarea ofertei;

- documentele ofertei.

Atenționăm repetat că vor fi acceptate doar ofertele care au fost semnate electronic până la expirarea termenului limită de depunere a ofertelor.