MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
14 decembrie 2022 23:54

În atenția Autorităților Contractante și Operatorilor Economici!

       Ministerul Finanțelor aduce la cunoștință că în rezultatul deficiențelor de funcționare al Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) la data de 14 decembrie, în intervalul orelor 8:00 – 13:00, în cazul procedurilor la care termenul de depunere a ofertelor a expirat în această perioadă, termenul limită de depunere a ofertelor va fi prelungit până la data de 16.12.2022, ora 10:00, după cum urmează:

1. ocds-b3wdp1-MD-1667479791891

2. ocds-b3wdp1-MD-1667806108372

3. ocds-b3wdp1-MD-1669189174355

4. ocds-b3wdp1-MD-1669636033422

5. ocds-b3wdp1-MD-1669643866152

6. ocds-b3wdp1-MD-1669714576090

7. ocds-b3wdp1-MD-1669726434720

8. ocds-b3wdp1-MD-1669801683160

9. ocds-b3wdp1-MD-1669810272829

10. ocds-b3wdp1-MD-1669817199126

11. ocds-b3wdp1-MD-1669818136989

12. ocds-b3wdp1-MD-1669894490031

13. ocds-b3wdp1-MD-1669900231942

14. ocds-b3wdp1-MD-1669984533183

15. ocds-b3wdp1-MD-1670310596028

16. ocds-b3wdp1-MD-1670318444028

17. ocds-b3wdp1-MD-1670483626929

18. ocds-b3wdp1-MD-1670573316397

19. ocds-b3wdp1-MD-1669370769678

20. ocds-b3wdp1-MD-1669817067962

21. ocds-b3wdp1-MD-1670337804194

22. ocds-b3wdp1-MD-1667912000840

23. ocds-b3wdp1-MD-1669029756374

24. ocds-b3wdp1-MD-1669650742799

25. ocds-b3wdp1-MD-1669813740984

26. ocds-b3wdp1-MD-1670510079879

27. ocds-b3wdp1-MD-1669894091699

28. ocds-b3wdp1-MD-1669820111815

29. ocds-b3wdp1-MD-1667908996861

30. ocds-b3wdp1-MD-1669199376847

       Astfel, în conformitate cu art.7 alin. (h) al Legii nr. 131/2015 cu privire la tratament egal, imparţialitate, nediscriminare în privinţa tuturor ofertanţilor, operatorii economici care au avut interes în obținerea contractului de achiziții publice la procedurile menționate, urmează să depună ofertele în SIA RSAP până la data de 16.12.2022, ora 10:00.