MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
Русский

Документы

С 2018 года по настоящее время в нашей стране государственные закупки осуществляются в порядке, регулируемом Законом № 131 о государственных закупках, который охватывает все аспекты и нюансы закупочной деятельности, в том числе подробно прописывая, какой должна быть стандартная документация и ее описание для участия в процедуре закупки.

Документация - основа закупок. Состав, форма и содержание документации полностью зависят от типа и способа приобретения. Требования к документации изложены:

- в законодательстве,

- в регламентах государственных закупок.

Отделение документов предназначено для регулирования, отображения и хранения стандартной документации, которая отвечает за планирование и участие в процедурах государственных закупок. Документы размещаются и публикуются в реестре государственных закупок mtender.gov.md, и к ним можно получить доступ и загрузить в любое время в формате doc.

FORMULARUL ANUNȚ DE INTENȚIE FORMULARUL ANUNȚ DE PARTICIPARE FORMULARUL ANUNȚ DE ATRIBUIRE FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN FORMULARUL Proces verbal de deschidere a ofertelor FORMULARUL DARE DE SEAMĂ FORMULARUL DE DECIZIE DE ATRIBUIRE FORMULARUL DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani FORMULARE DE DOCUMENTE PENTRU ÎNREGISTRAREA ACORDURILOR ADIȚIONALE FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE BUNURI ȘI SERVICII PRIN CEREREA OFERTELOR DE PREȚURI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE LUCRĂRI FORMULARUL DOCUMENTAȚIA STANDARD PENTRU REALIZAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE DE SERVICII FORMULARUL DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri FORMULARUL ACORD DE ASOCIERE