MF
Dezvoltat cu sprijinul Ministerului Finațelor
Русский

Открытые данные

Приложение «Инструмент бизнес-аналитики на основе OCDS для Молдовы» разработано Open Contracting Partnership и предназначено для обеспечения публичного доступа к инструментам для быстрого и удобного анализа закупок во всех аспектах:

  • предметы покупки и их классификаторы;
  • закупающие организации;
  • участники торгов (поставщики);
  • виды, статусы тендеров и лотов;
  • жалобы и их характеристики;
  • периоды времени (год-месяц, год-квартал, год);

Узнать больше

 

Modulul analitic bazat pe datele deschise ale sistemului electronic de achiziții publice MTender este în continuă dezvoltare, în acest sens, au fost îmbunătățite două funcționalități ale acestuia, care sunt disponibile pentru utilizatori începând cu ziua de astăzi, 25 iunie curent.

Prima funcționalitate dezvoltată se referă la compartimentul operatorilor economici și autorităților contractante, care a fost completat cu informații privind adresele de e-mail. Astfel, în scopul sporirii gradului de concurență și eficiență a achiziției, autoritățile contractante cu ușurință pot identifica operatorii economici tangențiali obiectului achiziției.  

O altă funcționalitate, la fel de importantă,  care a fost dezvoltată este ierarhia autorităților contractante, grație căreia este facilitat accesul la informațiile privind procedurile de achiziții publice desfășurate de către toate instituțiile din subordine. În acest sens, a fost elaborată o instrucțiune care descrie detaliat modalitatea de creare a ierarhiei, cât și modalitatea de lucru cu aceasta. Prima autoritate publică a cărei ierarhii a fost realizată este Primăria mun. Chișinău, exemplul căreia poate fi accesat la următorul link.

Amintim că, modulul analitic a fost dezvoltat de către Open Contracting Partnership, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, I.P Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe și A.O ”Inițiativa Pozitivă”. 

Ghidul-video privind modul de utilizare al instrumentului BI poate fi accesat la următorul link